Bel ons op:  0314 - 20 01 29

Heeft u een klacht? Meld het ons

Het contact met de dossierbehandelaar verloopt in de regel altijd zonder problemen. Wij begrijpen best dat dit niet altijd de leukste gesprekken zijn.
Indien u toch een klacht heeft m.b.t. de handeling in een dossier buiten de normale handelingen die IBG Creditmanagement dient te doen in de uitoefening van haar beroep, kunt u een klacht indienen. Indien de klacht gegrond is, zal IBG  binnen 6 weken na bevestiging van de klacht een oplossing aandragen.

U kunt uw klacht schriftelijk of per e-mail indienen. Een schriftelijke klacht dient te zijn gericht aan:

IBG Creditmanagement t.a.v. de klachtbehandelaar,
Hanzestraat 41
7006 RH  DOETINCHEM

Een klacht per e-mail dient te worden verzonden aan: info@ibgcreditmanagement.nl

De ontvangst van uw klacht wordt binnen vier werkdagen na ontvangst schriftelijk of per e-mail door IBG Creditmanagement aan u bevestigd.

Vragen? Altijd bellen. 0314 – 20 01 29