Bel ons op:  0314 - 20 01 29

Tarieven Incasso

Onze tarieven zijn overzichtelijk. Bij aantoonbaar geen beslagmogelijkheden of verhaalsmogelijkheden bij uw debiteur, sluiten wij ons dossier zonder incassoprovisie bij  u  in rekening te brengen. Een soort No cure, No Pay . IBG Creditmanagement heeft diverse abonnementsvormen. Hieronder ziet u specificaties hiervan. Ongetwijfeld zal er één abonnementsvorm bijzitten welke bij uw bedrijf past. Het betreffen jaarabonnementen. De vermelde prijzen zijn excl. btw. Indien u geen abonnement wenst, kunnen wij uw zaken behandelen volgens een zgn. SLA. (Service Level Agreement of losse zaak) of uurtarief.

Bekijkt u de tabel op uw smartphone? Scroll dan met uw vinger van rechts naar links op de tabel.

AbonnementsvormSLA*BCD
Dossiers op jaarbasis11-1213-50
Kadaster15
Vel Pre-incassostickers12
Info Consumentenkrediet25
Dossier online++++
Tweewekelijkse afrekening++++
Bureaukosten€ 52,50
Kosten€ 52,50€ 312,50€ 540,-€80,- (uurtarief)

Meer weten of direct een abonnement afsluiten? Neem vrijblijvend contact op.

Indien er bemiddeling dient plaats te vinden in een incasso dossier tussen een opdrachtgever en debiteur, zal dit plaatsvinden op een locatie die in overleg met de opdrachtgever en debiteur is overeengekomen. Indien een medewerker van IBG Incasso hierbij aanwezig zal zijn, zal er een uurtarief in rekening worden gebracht. De hoogte hiervan is eveneens in overleg met onze opdrachtgever.

Uurtarief Incasso i.p.v. SLA of abonnement

Indien de opdrachtgever wenst dat de werkzaamheden middels een vast uurtarief plaatsvinden, behoort dit ook tot de mogelijkheden. IBG Creditmanagement zal dan het bedrag van de factuur inclusief de incassokosten en de rente in het geheel uitbetalen aan de opdrachtgever indien dit geïncasseerd is. De kosten van het aantal uren worden dan in mindering gebracht.
Het kan dus voorkomen dat u meer geld ontvangt dan dat u uit handen heeft gegeven. Bovendien kunt u zonder verdere kosten (incassoprovisie) te allen tijde uw vordering om welke reden dan ook intrekken. U betaalt alleen het uurloon en de eventueel in uw opdracht gemaakte extra kosten. Hieronder een voorbeeld van een afrekening:

Hoofdsom€5.000,00
Rente€45,-
Incassokosten€625,-
Totaal te voldoen€5670,-

Algehele betaling in 5 uur werk. De opdrachtgever ontvangt €5.670,00 min € 400,00 excl. BTW

Welke kosten brengt IBG de opdrachtgever dan in rekening?

Het uurtarief ( zijnde € 80,00 excl. btw) voor elke verrichte handeling. Hierbij moet u denken aan minnelijke handelingen. Ook adviesgesprekken vallen hieronder. Het kennismakingsgesprek is uiteraard gratis. Het uurtarief  wordt altijd in rekening gebracht ongeacht het eindresultaat van een minnelijke (incasso)zaak.

Verder worden de kosten in rekening gebracht die in opdracht van de opdrachtgever zijn gemaakt voor het inschakelen van derden zoals de Buitendienst voor het verkrijgen van verhaalsrapporten en o.a. gerechtelijke kosten ( te denken valt aan o.a. Griffierecht en deurwaarders/advocaatkosten). Bij een verkregen vonnis zullen de toegewezen kosten worden verhaald op uw debiteur.